top of page

De April-meistaking van 1943


Welkom op onze website waar u informatie kunt vinden over

de nog te weinig bekende April-meistaking van 1943.


De April-meistaking is een staking die bij velen nog relatief onbekend is.

Maar is dat niet raar, want deze staking is de grootste staking ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De staking wordt zelfs als kantelpunt van de oorlog beschouwd. Het heeft het verdere verloop van de oorlog sterk beïnvloed. Toch krijgt deze grote opstand niet zoveel aandacht als bijvoorbeeld de Februaristaking, die minder groot was.

Is het niet vreemd dat we met z'n allen zo weinig stilstaan bij de staking die (van alle stakingen tijdens de oorlog) de meeste slachtoffers heeft geëist?

Wij vinden dit nogal bizar en daarom hebben wij ons erin verdiept om er meer over te weten te komen. De website voorziet u van informatie over de April-meistaking met als doel deze staking meer onder de aandacht te brengen.

April-meistaking: oproep tot staken
Home: Welkom
Home: Blog2
bottom of page